Blockkedjan förändrar världen – lika stort som när vi fick internet?

Mån 08 maj kl 12:10
Blockkedjor är datoriserade system som gör att vi kan handla, agera och byta varor och tjänster med varandra utan mellanhänder. Det öppnar för stora förändringar i framtidens samhälle.

Vi vet ännu inte vilken betydelse den nya tekniken får, säger Henrik Sternberg, logistikforskare i Lund.
Blockkedjan har en enorm potential att förändra, säger it-forskaren Johan Magnusson vid Chalmers i Göteborg.

En blockkedja är en databas utan central dator. I stället är informationen spridd på många datorer.

Resultatet är ett system som ger säkerhet och tillit för användarna utan att det behövs någon central auktoritet, och som kan leda till att banker blir onödiga, mellanhänder försvinner och medborgare kan till och med bli sina egna myndigheter. Men hur fungerar det här systemet, och vilka risker finns?

I programmet medverkar Johan Magnusson, docent vid institutionen för tillämpad IT, Chalmers och Göteborgs universitet, Ester Sundström på konsultföretaget Deloitte, Mats Snäll, utvecklingschef på Lantmäteriet, Henrik Sternberg, logistikforskare i Lund, Mats Henricson, ordförande Svenska bitcoinföreningen och Henrik Sternberg, docent förpackningslogistik, LTH Lund.

Foto: Robert Olsson
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com