Om Oss

abendum vill framföra idéer, nytänkande och praktisk information om hur vi kan göra vårt samhälle till en bättre plats med Kunskap, Teknologi och Verktyg så som:

 • Kunskap om Open Source, Open Access, Transparens, Förnybar energi, Resursbaserad Ekonomi
 • Teknologier som Bitcoin, Blockchain, Distribuerade System, Elektriska fordon, Autonoma Enheter, Artificiell Intelligens
 • Verktyg som Liquid Democarcy, Basic Income

Vårt mål är att upplysa och inspirera dig att omvärdera vårt nutida samhälle och att engagera och motivera dig att delta i en fredlig övergång till en bättre värld för oss alla.

Vi är övertygade att det – redan idag – är möjligt att bygga ett hållbart och välmående samhälle baserad på grundläggande mänskliga behov och rättigheter.

Vi är övertygade att vi, med nuvarande tillgängliga resurser, insikter, kunskap och teknologi, är kapabla att tillgodose alla nivåer av Maslow’s Behovshierarki för alla människor.

 • Ren och hälsosam luft, vatten och mat
 • Säker miljö och bostäder
 • Tillhörighet, vänskap, förtrolighet, familj och kärlek
 • Uppskattning, att känna sig respekterad, att ha självförtroende och själv-respekt
 • Själv-förverkligande

Vi är övertygade att vi är kapabla att leva och medverka in ett mycket rikare, gladare, hälsosammare och mänskligare samhälle, genom att erbjuda ett bättre system som gör det möjligt för oss att ersätta dagens föråldrade, förlegade, hierarkiska system som alla befinner sig i akut kris.

Nuvarande system i akut kris:

 • Regeringar
 • Politiska system
 • Rättssystem
 • Finansiella system
 • Banker och finansiella institutioner
 • Utbildning system
 • Vinstjagande företag
 • Religiösa institutioner

 

 

Abendum är totalt oberoende av politiska-, religiösa-, finansiella eller andra institutioner.

Stephan Nilsson
Annemie Bergmans Nilsson

 

[ENG]

abendum is dedicated to share ideas and practical information about how we can make our society a better place with the currently available Knowledge, Technology and Tools like:.

 • Knowledge about Open Source, Open Access, Transparens, Renewable Energy, Resurs Based Ecomoni
 • Technologies like Bitcoin, Blockchain, Distributed Systems, Electrical Vehicle, Autonomous  Usints, Artificiall Intelligens
 • Tools like Liquid Democarcy, Basic Income,

Our goal is to enlighten and inspire you to reevaluate our current society/world and to personally participate in a peaceful transition to a [for everybody] better society/world.

We are convinced that it is possible [today] to build a sustainable and prosperous society/world based on basic human needs & rights.

We are convinced that we are, with the current available resources, knowledge and technology, able to provide all the levels of the ‘Maslow’s hierarchy of needs’ to all humans.

  • Clean & healthy Air, water, and food
  • Safe environment and housing
  • Love and belonging, Friendship, Intimacy, Family
  • Esteem, feel respected,have self-esteem and self-respect.
  • Self-actualization

We are convinced that we are able to live and participate in a much richer, happier and healthier human society, by implementing a better system that enable us to decommission the current obsolete outdated hierarchical [in-crisis] systems:

 • Governments
 • Political systems
 • Legal systems
 • Monetary systems
 • Banks, Financial institutions
 • Educational system
 • For profit Corporations
 • Religious institutions

 

abendum is totally independent from any Political, Religious, Financial or other institutions.

Stephan Nilsson
Annemie Bergmans Nilsson

Share
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com